Instalacje

Zadania z zakresu instalacji elektrycznej, gazowej, hydraulicznej, wykonywane są przez naszych fachowców z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
rozdzielaczPosiadają oni niezbędne uprawnienia do wykonywania w/w prac. Rozumiejąc siłę postępu w budownictwie zespół KONCEPT stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia w kraju i zagranicą. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem narzędzi, co przyspiesza prace i gwarantuje bezpieczeństwo oraz niezawodność w czasie użytkowania instalacji.